newsletter
Pl
De 
Sprawozdanie roczne "Rok w Krzyżowej 2016"Szanowni Państwo,

Za chwilę wczytacie się w kolejną publikację z serii „Rok w Krzyżowej”. Znajdziecie w niej Państwo kilka tekstów podsumowujących naszą działalność w 2016 roku. Roku pełnym ważnych wydarzeń dla Świata i Europy. Roku 25. jubileuszu traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Polską i Niemcami. Roku, w którym hasło przewodnie „Europa w budowie”, jakie Fundacja „Krzyżowa" oraz jej najważniejsi partnerzy postanowili nadać swoim projektom okazało się nadzwyczaj aktualne.

Był to dla nas wszystkich kolejny rok intensywnej pracy. Gremia Fundacji pracowały nad uaktualnieniem Misji Fundacji i optymalizacją struktury organizacyjnej. Pracownicy działów programowych wraz z partnerami przekładali tę misję na konkretne działania i projekty. Wszyscy zaś staraliśmy się zapewnić naszym gościom jak najlepsze warunki do pracy i wypoczynku w Krzyżowej. W jakim stopniu nam się to udało? Ocenicie Państwo sami po lekturze tegorocznego sprawozdania.

Więcej …

aktualności

Polsko-niemiecka wymiana szkolna Wałbrzych – St.Ottilien – Krzyżowa, 23-28.04.2017

W ten wyjątkowo chłodny kwiecień do Krzyżowej przyjechali uczniowie z dwóch szkół partnerskich – z Zespołu Szkół nr 1 z Wałbrzycha na Dolnym Śląsku oraz z Rhabanus-Maurus-Gymnasium w St. Ottilen w Bawarii. Spotkanie przedstawicieli obu uczelni odbywa się już po raz 12. W międzykulturowym spotkaniu oraz w warsztatach historycznych uczestniczyło 61 uczniów.

Więcej …
 
“Pojednanie narodów w Europie na przykładzie Krzyżowej” - wykład dr. Roberta Żurka w Josefstal – 28 kwietnia 2017

28 kwietnia w Josefstal dr Robert Żurek, dyrektor Akademii Europejskiej Fundacji “Krzyżowa”, wygłosi wykład “Pojednanie narodów w Europie na przykładzie Krzyżowej”. Prelekcja odbędzie się w ramach trwającego 10-dni Europejskiego Ekumenicznego Kursu Studyjnego zorganizowanego przez Ewangelicko-Luterański Kościół w Bawarii oraz Centrum Studyjne dla Młodzieży Ewangelickiej “Josefstal”.

Więcej …
 
Konferencja dolnośląsko-dolnosaksońska „Regiony wobec kryzysów europejskich”, 24-25.04.2017 Krzyżowa

Od wczoraj naszymi gośćmi są uczestnicy konferencji dolnośląsko-dolnosaksońskiej „Regiony wobec kryzysów europejskich”. Wczorajszą część konferencji, rozpoczął wykład wprowadzający Adama Balcera „Kryzysy wewnętrzne i zewnętrzne w UE”.

Więcej …

galeria

Ksiądz Bolesław Kałuża:
„Tej mszy nie wolno nam zapomnieć”
Projekty letnie
KRZYŻOWA


 
Międzynarodowe Centrum Konferencyjne


 

fundacja "krzyżowa"
dla porozumienia europejskiego
krzyżowa 7, 58-112 grodziszcze
tel: 74 85 00 300
fax: 74 85 00 305