newsletter
Pl
De 
75. rocznica drugiego spotkania Kręgu z Krzyżowej w Krzyżowej


W czasie II wojny światowej w Krzyżowej, dolnośląskiej posiadłości rodziny Moltke, spotykała się antyhitlerowska grupa opozycyjna, nazwana później Kręgiem z Krzyżowej. Ryzykując swoje życie, członkowie Kręgu pracowali nad planami odnowienia demokratycznych i opartych na chrześcijańskich wartościach moralnych Niemiec i Europy.

Do doświadczeń tych nawiązywała później część polskiej opozycji demokratycznej, a jej opór przeciwko komunistycznej dyktaturze wyrażał się, między innymi, w wolnym dialogu polsko-niemieckim. Prekursorzy Fundacji „Krzyżowa” – grupa Polaków, Niemców z NRD i RFN, Amerykanów i Holendrów – odwoływali się do tego dziedzictwa i postanowili w Krzyżowej stworzyć miejsce spotkań. Również dlatego 12 listopada 1989 roku, kilka dni po upadku muru berlińskiego, mogła się tu odbyć polsko-niemiecka Msza Pojednania z udziałem premiera Tadeusza Mazowieckiego i kanclerza Helmuta Kohla.

Dziedzictwo pojednania i sprzeciwu wobec totalitaryzmów stało się zatem w Krzyżowej w podwójnym znaczeniu symbolem europejskiego porozumienia. Jest ono zarazem impulsem dla wszystkich działań prowadzonych w codziennej pracy Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, która poczuwa się do obowiązku depozytariusza tej spuścizny.

Przypadająca w tym roku 75. rocznica pierwszego (22-25 maja 1942 r.), oraz drugiego (16-18 października 1942 r.), a niebawem także trzeciego (mającego miejsce 12-14 czerwca 1943 r.) spotkania Kręgu w Krzyżowej jest dla nas dodatkową motywacją do ponownego zastanowienia się nad wartościami, które stały u podstaw działań tej grupy: odpowiedzialności za dobro wspólne, poszanowania dla drugiego człowieka, przywiązania do demokratycznych form ustrojowych oraz przekonania o konieczności współpracy ponad podziałami.


dr Robert Żurek
członek Zarządu
Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego
Więcej …

aktualności

||WYDŁUŻAMY TERMIN REKRUTACJI|| Seminarium "Ekstremizm w Niemczech i Polsce. Metody, podejścia i dobre praktyki w edukacji pozaformalnej"- 12-15.11.2017, Krzyżowa.

Jeśli pracujesz z młodymi ludźmi i przejmujesz się trudnościami, z którymi spotykają się w co raz bardziej złożonym świecie, który my dorośli dla nich stworzyliśmy - to jest to właściwe seminarium dla Ciebie!

Więcej …
 
Wymiana szkolna Leszno-Kaiserslautern-Odessa, Krzyżowa 14.-19.10.2017 r.

W październiku tego roku już po raz kolejny spotkają się w Krzyżowej uczniowie ze szkół w Lesznie i Kaiserslautern. W tym roku dołączy do nich grupa uczniów z gimnazjum w Odessie.

Więcej …
 
„Ich kann was - jestem zdolny/ zdolna!” Polsko-niemiecka wymiana szkolna Jaworzno – St. Augustin – St. Augustin (Niemcy), 12-22.10.2017

Od 12 października w St. Augustin w Niemczech trwa polsko-niemiecka wymiana szkolna, w której uczestniczy młodzież z ośrodków: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jaworznie oraz Jugendakademie Walberberg z St. Augustin. Hasło tegorocznego spotkania to: „Ich kann was - jestem zdolny/ zdolna!”. W trakcie spotkania uczestnicy poznają nie tylko siebie nawzajem, ale także swoje talenty i możliwości.

Więcej …

galeria