newsletter
Pl
De 
Centrum Edukacji Ekologicznej a Szkoła w Krzyżowej. Marzec 2012. PDF Drukuj Email
Dom Ogrodnika nie jest jeszcze w pełni wyremontowany, a Karolina Moroz - koordynatorka programu "Szkoła w Krzyżowej" z Fundacji "Krzyżowa" - już teraz wie, że zainteresowanie Centrum Edukacji Ekologicznej jest coraz większe.

- Od kiedy Domek Ogrodnika przekształcany jest w Centrum Edukacji Ekologicznej, wielu nauczycieli biorących udział w projekcie Szkoła w Krzyżowej, jest zainteresowanych wzięciem udziału w zajęciach ekologicznych z wykorzystaniem technologii zastosowanych w Domku. Mam nadzieję, że porównując pomiary wykonane w części ekologicznej Domku z pomiarami z części standardowej, młodzież przybliży się do zagadnień ekologii i wspólnej odpowiedzialności za świat -  mówi Karolina Moroz.


Projekt „Modernizacja budynku "Dom Ogrodnika" na potrzeby utworzenia Centrum Edukacji Ekologicznej Fundacji "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego wraz z zakupem wyposażenia” został zrealizowany dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz wsparciu Republiki Federalnej Niemiec, reprezentowanej przez Federalne Ministerstwo ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży (BMFSFJ) RFN na mocy uchwały Niemieckiego Bundestagu.