newsletter
Pl
De 
Pośmiertne uhonorowanie Ludwika Mehlhorna przez Prezydenta RP PDF Drukuj Email

W piątek, 17 czerwca 2011 roku, rodzina i przyjaciele Ludwika Mehlhorna spotkali się w Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie, by wspólnie wziąć udział w uroczystości uhonorowania Ludwika Mehlhorna „Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej” przez prezydenta Rzeczpospolitej Polski, Bronisława Komorowskiego.

Uhonorowanie Ludwika Mehlhorna za działania opozycyjne w czasach Niemieckiej Republiki Demokratycznej na rzecz polsko-niemieckiego porozumienia odbyło się w bardzo symbolicznym dniu – 17 czerwca, w rocznicę powstania robotniczego z 1953 roku w NRD oraz 20 rocznicę podpisania „Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie i Przyjaznej Współpracy” między Polską a Niemcami. Podczas uroczystości, w imieniu Heimgard Mehlhorn, rodziny i przyjaciół, Stephan Bickhardt wyraził słowa wdzięczności: „On kochał Wasz kraj i ludzi. Klub Inteligencji Katolickiej (KIK), Komitet Obrony Robotników (KOR) i Krzyżowa (Fundacja „Krzyżowa”dla Porozumienia Europejskiego) - to są hasła kluczowe odzwierciedlające wiele spotkań. Opierając się o Ludwika rozmyślenia można powiedzieć, kto pozna Polskę, nauczy się zaufania - również dla własnej przyszłości”.
Po wystąpieniu Stephana Bickhardta prezydent Bronisław Komorowski wygłosił przemowę, wyrażając w niej swoje ogromne uznanie dla osób z byłego NRD, wykazujących wielki trud i starania w przełamaniu komunizmu i budowaniu relacji polsko-niemieckich. Prezydent podkreślił także ich nieporównywalnie większą odwagę w zakresie działań na rzecz pojednania polsko-niemieckiego w warunkach państwa NRD niż ludzi z RFN i innych państw zachodu.
Ludwik Mehlhorn nie obawiał się tego ryzyka, za które zapłacił wysoką cenę. Stephan Bickhardt wspomniał: „Ludwik był prześladowany przez Służby Bezpieczeństwa NRD (działania operacyjne pod kryptonimem „Mühle“ i „Knacker“). Jednak nie dał się on odwieść od swoich działań na rzecz polsko-niemieckich kontaktów i wymiany pism wśród demokratycznej opozycji. Ludwik powiedziałby: To był początek. Dzisiaj już możemy być aktywni społecznie i zakładać organizacje, takie jak np. Fundacja Krzyżowa.”

W aktualnym numerze czasopisma „KARTA” ukazało się wspomnienie o Ludwiku Mehlhornie, napisane przez Katarzynę Madon-Mitzner. Razem w Ludwikiem Mehlhornem jest ona autorką stałej wystawy w Krzyżowej „Odrzucając kłamstwo. Z historii oporu i opozycji antytotalitarnej w XX wieku”.


KARTA - wspomnienie o Ludwiku Mehlhornie Katarzyny Madon-Mitzner  Download