newsletter
Pl
De 
Od Kreisau do Krzyżowej: nagroda za trwałą współpracę i porozumienie w Europie , 2009 PDF Drukuj Email

Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego wręczyła nagrodę za indywidualne zaangażowanie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej. Nagrodę otrzymał Darius Polok.

Wyróżniliśmy także trwałe, kreatywne partnerstwo szkolne, które co roku spotyka się w Krzyżowej. Są to szkoły: Altkönigschule Kronberg, Deutsche Schule Las Palmas de Gran Canaria i Gimnazjum w Pszennie.

Nagrody wręczył prof. Leon Kieres, senator RP, który podkreślał wagę zaangażowania społecznego oraz trwałych inicjatyw obywatelskich. Laudatio dla Dariusa Poloka wygłosił dr Ulrich Bopp, przez wiele lat zaangażowany w Fundacji Roberta Boscha oraz Fundacji Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość. Laudatio dla partnerstwa szkolnego przygotował Stephan Erb, dyrektor Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

 

 

fundacja "krzyżowa"
dla porozumienia europejskiego
krzyżowa 7, 58-112 grodziszcze
tel: 74 85 00 300
fax: 74 85 00 305