newsletter
Pl
De 
Z ekologią na „ty” w Krzyżowej - „Uniwersytet w podróży” PDF Drukuj Email

Tematyka ekologii regionalnej oraz „zerowej emisji” zanieczyszczeń to główne zagadnienia ekologicznego projektu „Uniwersytet w podróży”. Projekt ma charakter interdyscyplinarnego seminarium i skierowany jest do studentów z kampusu ochrony środowiska z Birkenfeld, tzw. kampusu „zerowej emisji”.

W ramach ekologicznych działań w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży studenci opracowali podczas projektu koncepty, mające na celu strategię rozwoju „zerowej emisji” w Krzyżowej. Podczas badań terenowych skupili się przede wszystkim na określaniu i dokumentowaniu technicznych rozwiązań zastosowania energii odnawialnej czy np. oszczędnego zużycia prądu w budynkach Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży. Przeanalizowali strategię renowacji budynków i zastanawiali się nad optymalizacją oczyszczalni ścieków. Określili również możliwości wdrożenia nowych ekologicznych rozwiązań w Krzyżowej pod kątem prawnym i ekonomicznym oraz rozpatrzyli kryteria pozyskania wsparcia finansowego na to przedsięwzięcie.
Na podstawie swoich badań i spostrzeżeń studenci opracowali ogólne zagadnienia strategii „zerowej emisji” dla regionu oraz koncept rozwoju Centrum Energii Odnawialnej w Krzyżowej.

Organizator projektu: Institut für angewandtes Stoffstrommanagement, Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego.