newsletter
Pl
De 
Żydowski Yishuv w Reichebach/Dzierżoniowie na Dolnych Śląsku po II wojnie światowej - pamięć indywidualna i zbiorowa PDF Drukuj Email

Projekt ten ma na celu ukazać historię Żydów przebywających na Dolnym Śląsku/w Dzierżoniowie po II wojnie światowej, która utarła się w pamięci jednostki i jak i w pamięci zbiorowej. W ramach projektu powstaje wystawa.

Na Dolnym Śląsku, na terenach, które do 1945 r. stanowiły część państwa niemieckiego, doszło po II wojnie światowej do skoncentrowanego osadnictwa Żydów ocalałych z Zagłady. Reichenbach/Dzierżoniów tworzył obok Wrocławia centrum osadnictwa ludności żydowskiej, która w ciągu krótkiego czasu stworzyła na tym terenie własne struktury. Z jednej strony byli to ludzie, którzy w Polsce chcieli stworzyć większe skupisko Żydów – Yishuv, z drugiej strony tacy, dla których Polska była tylko przystankiem, który miał ich przygotowywać do dalszej emigracji. Po pogromie w Kielcach w 1946 r. druga grupa znacznie przeważała. Poprzez ten projekt chcemy zrekonstruować obraz wspólnego życia w Reichenbach, jaki zapisał się w pamięci pozostałej wówczas jeszcze ludności niemieckiej oraz nowych żydowskich i nie żydowskich osadników – głównie polskich przesiedleńców ze Wschodu. Ponadto chcemy zbadać, jakie znaczenie miał ten okres dla Żydów, którzy później wyemigrowali, dla byłych niemieckich mieszkańców oraz dla od 1949/50 r. przeważających polskich mieszkańców Dzierżoniowa.

W Krzyżowej, w dniach 23.04.-03.05.2010, miejsce miało międzynarodowe seminarium dla studentów. W tej integralnej części projektu uczestniczyli studenci z Izraelu, Niemiec i Polski.

Podczas seminarium prowadzone byly liczne rozmowy ze świadkami naocznymi. Z zebranych materiałów do konca października ma powstać wystawa.

Projekt powstał w ramach programu „Warsztat historyczny Europa”/Geschichtswerkstatt Europa, wspieranego przez Fundację Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość (Erinnerung, Verantwortung, Zukunft) i jest prowadzone przez Fundację Krzyżowa, Fundację Beiteinu Chaj i Kreisau Initiative Berlin oraz wsparte przez centrum im. willy brandta i ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.