newsletter
Pl
De 
Konkurs literacki Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego i Starostwa Powiatowego w Świdnicy „Freya von Moltke – niezwykła osobowość niezwykłych czasów”. PDF Drukuj Email

W dniu 29 marca 1911 r. przyszła na świat Freya von Moltke, z domu Deichmann, żona Helmutha Jamesa Grafa von Moltke, członkini Kręgu z Krzyżowej – grupy antynazistowskiej działającej na terenie Niemiec. Od 1990 roku Freya von Moltke była, jako honorowa przewodnicząca zarządu i rady, związana z Fundacją Krzyżowa, zajmującą się międzynarodową wymianą młodzieży i promowaniem dziedzictwa Kręgu z Krzyżowej. Do dziś pozostaje ona Dobrym Duchem Fundacji.

Obecnie, kiedy tak dużo dyskusji toczy się wokół równouprawnienia kobiet, parytetów i ról społecznych wyznaczanych przez płeć, postać Freyi von Moltke jest niezwykłym przykładem osoby aktywnej zarówno na gruncie społeczno-politycznym jak i rodzinnym. Jej życie, misja, którą sama sobie wyznaczyła, wspieranie rozwoju Fundacji Krzyżowa i żywe zainteresowanie zagadnieniami współczesnego świata tworzy wielowymiarowy obraz Freyi jako niezwykłej osobowości.

29 marca 2011 Freya von Moltke obchodziłaby 100 rocznice urodzin. Niestety, pożegnaliśmy ją na początku 2010 roku, ale pamięć o Niej jest wciąż pielęgnowana.

Koncepcja:

Wielu z nas poszukuje w swoim życiu autorytetów, osobowości, które można naśladować, które swoim przykładem pokazują, że warto działać bez względu na okoliczności, że warto być wiernym wyznawanym wartościom. Osoby związane z ważnymi wydarzeniami historycznymi często postrzegane są jako ikony swojego czasu, przechodzą do historii jako „pomniki”. Konkurs literacki dotyczący osoby Freyi von Moltke ma na celu odbrązowienie postaci związanej z Kręgiem z Krzyżowej, spojrzenie na nią i jej życie z różnych perspektyw.

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego ogłaszając konkurs dla uczniów z Dolnego Śląska na najciekawszą pracę literacką z okazji 100 rocznicy urodzin Freyi von Moltke chce zwrócić uwagę na jedną z kluczowych postaci w budowaniu polsko-niemieckiego porozumienia.

1. Zadania młodzieży:

Freya von Moltke oraz jej mąż James von Moltke i ich współtowarzysze z Kręgu z Krzyżowej byli wizjonerami: już podczas działalności opozycyjnej w latach czterdziestych myśleli w kategoriach europejskich i humanitarnych. Marzył im się związek europejski, w którym ówcześni wrogowie współpracowaliby ze sobą. Dyskutowali również stworzenie wspólnoty opartej o demokratyczne zasady państwa prawa. Ich wizje stały się w dużej mierze rzeczywistością, ale wielu członków Kręgu z Krzyżowej zapłaciło za swoją działalność najwyższą cenę. Zachowanie i pielęgnacja pamięci o nich pozostało zadaniem tych, którzy ocaleli – w tym Freyi von Moltke. Publikacje dotyczące działalności Kręgu z Krzyżowej skupiają się na działaniach opozycyjnych do czasu dekonspiracji i stracenia członków Kręgu. Freya von Moltke, która opowiedziała, spisała i wydała swoje wspomnienia, zawsze pozostaje w cieniu. Chcielibyśmy, aby w rocznicę jej 100 urodzin, stanęła w pełnym blasku, dlatego zapraszamy uczniów do zastanowienia się nad misją, życiem, marzeniami, osobowością Freyi von Moltke. Stawiamy również pytania Czy potrzebujemy dziś takich postaci? Jakie znaczenie ma Krąg z Krzyżowej i Freya von Moltke dla Polaków? Czy i dlaczego chciałbyś poznać Freyę von Moltke?

Formuła konkursu w naszym założeniu ma być bardzo szeroka i w żaden sposób nie będzie ograniczała kreatywności uczestników. Forma literacka prac konkursowych jest dowolna (np.: opowiadanie, wiersz, felieton, esej, recenzja, relacja i inne).

2. jury

Członkowie jury to osoby, które miały kontakt z Freyą von Moltke i na co dzień prowadzą działalność dydaktyczną w Fundacji Krzyżowa. Ich doświadczenie w redagowaniu publikacji oraz znajomość historii Kręgu z Krzyżowej pozwoli na rzetelną i sprawiedliwą ocenę prac konkursowych.

3. Nagrody:

Nagrody zostaną przyznane 3 uczestnikom konkursu

Wyróżnieni otrzymają następujące nagrody:

1 nagroda: udział w jednym z międzynarodowych projektów artystycznych organizowanych przez Fundację Krzyżowa (udział w zajęciach, zakwaterowanie i wyżywienie)

2 i 3 nagroda książkowa i film biograficzny o Freyi von Moltke

Nagrodzone prace zostaną ponadto opublikowane na stronie internetowej Fundacji Krzyżowa


Organizatorzy projektu

Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego prowadzi międzynarodowy dom spotkań, w którym co roku w różnych projektach bierze udział ponad 10 tysięcy młodych ludzi z całej Europy. Celem działalności Fundacji jest – w nawiązaniu do miejsca pamięci Kręgu z Krzyżowej - wspieranie zjednoczenia Europy poprzez porozumienie, likwidację barier w komunikacji, rozwój kompetencji międzykulturowych i rozliczenie ze wspólną historią europejską, w szczególności z dyktaturami w XX wieku.

Starostwo Powiatowe w Świdnicy.


Sponsor nagród

Nagrody zostaną ufundowane ze środków Fundacji im. Freyi von Moltke na rzecz Nowej Krzyżowej.
Pozostałe koszty projektu finansowane są przez Starostwo Powiatowe w Świdnicy.

Formularz złgoszeniowy - konkurs Freya von Moltke  Download

Regulamin. Konkurs Freya von Moltke  Download