newsletter
Pl
De 
Szkoła w Krzyżowej PDF Drukuj Email

"Szkoła w Krzyżowej" to projekt będący innowacją edukacyjną łączącą w sobie pożądaną we współczesnej szkole interdyscyplinarność nauczania z atrakcyjnością formy. Ośrodek Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego jest wymarzonym miejscem do przeprowadzania zajęć z młodzieżą. To miejsce ciągle żyje historią.
Tu działał ruch opozycji wobec nazizmu, tu odbyła się symboliczna dla stosunków polsko-niemieckich Msza Pojednania.
Projekt skierowany jest do młodzieży  szkół gimnazjalnych. Oparty jest na wykorzystaniu potencjału ośrodka w Krzyżowej do nauki takich przedmiotów, jak: historia, geografia, j. polski, j. niemiecki. Lekcje są wzbogacane o treści humanistyczne związane z ideą "Krzyżowej" – miejscem dialogu  i pojednania.
Uczniowie i nauczyciele uczestniczący w projekcie "Szkoła w Krzyżowej" korzystają z pomocy naukowych, które gwarantuje im Fundacja. A są to: stała wystawa na temat opozycji wobec nazizmu i komunizmu w Europie, obszerne archiwum multimedialne z bogatymi zbiorami m.in.: przemówień partyjnych, kronik filmowych czy też gotowych wykładów z najnowszej historii Polski i Europy. Dysponujemy bogatą biblioteką, archiwum wydawnictw drugiego obiegu, gotowymi scenariuszami lekcji. Dzięki temu projektowi uczniowie mają nie tylko okazję do twórczego obcowania z historią czy sztuką, ale także do spotkania rówieśników z innych krajów europejskich. Nauczyciele mogą realizować tu ścieżki przedmiotowe.

Więcej informacji