newsletter
Pl
De 
Wymiana fachowa PDF Drukuj Email

Projekt skierowany do polskich i niemieckich szkół zawodowych. Celem projektu jest zdobycie praktyki zawodowej i wzmacnianie pewności siebie poprzez osadzoną w rzeczywistości pracę przynoszącą długotrwałe i widoczne dla innych rezultaty, a ponadto przełamywanie uprzedzeń i stereotypów poprzez wzbudzanie obustronnego zainteresowania.


Projekt skierowany jest do miejsc kształcenia zawodowego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Więcej informacji: www.kreisau.de