newsletter
Pl
De 
Ceny PDF Drukuj Email

Pobyty grupowe dla młodzieży

Zachęcamy, aby Państwo we własnym zakresie poszukiwali możliwości dofinansowania w innych instytucjach.
Jednocześnie prosimy o zwrócenie uwagi na to, że dotacji PNWM nie można łączyć z równoczesnym dofinansowaniem ze środków Federalnego Planu dla Dzieci i Młodzieży (Kinder- und Jugendplan des Bundes) oraz z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach wymiany międzynarodowej.

Kontakt:
Biuro Obsługi Grup mdsm@krzyzowa.org.pl, tel. 74 85 00 300

Pobyty indywidualne, grupy zorganizowane

Prosimy o kontakt z Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym Krzyżowa

www.icc.krzyzowa.pl

hotel@krzyzowa.org.pl, tel. 74 85 00 200