newsletter
Pl
De 
Przekaż 1% podatku dochodowego PDF Drukuj Email

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele!

Zachęcamy Państwa do przekazania 1% podatku dochodowego na integracyjne projekty młodzieżowe realizowane przez Fundację „Krzyżowa”.

Już ponad 25 lat prowadzimy działalność na rzecz dialogu międzynarodowego, a w ostatnich latach coraz intensywniej włączamy w te działania młodzież ze środowisk defaworyzowanych.

Każdy z Państwa może przekazać 1% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego. Nasza Fundacja posiada taki status od 2004 roku.

Projekty z udziałem młodzieży o szczególnych potrzebach wymagają dodatkowych nakładów finansowych, dlatego zwracamy się z prośbą o wsparcie.

Aby przekazać nam 1% należy wypełniając formularz deklaracji podatkowej PIT wpisać w odpowiedniej rubryce:

FUNDACJA „KRZYŻOWA”
DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO
KRS: 0000084948


W ciągu roku każdy z Państwa może nas wesprzeć przekazując wpłatę na rachunek bankowy Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego.
Nr konta: 03 1090 2369 0000 0006 0201 9216 z dopiskiem "darowizna na cele statutowe Fundacji Krzyżowa". Wpłaty te można odliczyć od podstawy opodatkowania.

DZIĘKUJEMY!